Elbląska Rada Seniorów

Do głównych zadań Elbląskiej Rady Seniorów należy:

  • integracja środowiska seniorów,
  • opiniowanie i koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • wskazywanie kierunku i sygnalizowanie problemów instytucjom pomagającym z mocy prawa osobom starszym,
  • pozyskiwanie środków finansowych dla poszczególnych organizacji.

Rada stawia sobie również za cel poprawę wizerunku osób starszych wśród mieszkańców i zachęcenie mediów lokalnych do informowania o pozytywnych działaniach i inicjatywach, jakie podejmują osoby starsze.

Rada liczy 13 osób. Stanowisko przewodniczącego objemuje Pełnomocnik Prezydenta ds. seniorów. Spotkania Rady mają charakter otwarty, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Siedziba Rady znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągy przy ul. Toruńskiej 17.


 

Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.