W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim. Seminarium odbędzie się 14 września 2017 (czwartek) w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 (nr 420, III piętro).

Czwartym priorytetem Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce – według której prowadzimy cykl naszych seminariów – są zintegrowane społeczności lokalne: „Podstawowym obszarem aktywności organizacji powinno być działanie blisko obywateli, co dokonuje się przede wszystkim w ramach społeczności lokalnej. Autentyczny, oparty na wspólnocie mieszkańców samorząd jest jedną z podstawowych form samoorganizacji społecznej. Od zbudowania zintegrowanych, przyjaznych dla mieszkańców, samorządnych i opartych na współpracy wspólnot lokalnych zależeć będzie siła i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego”. 

Tym razem zajmiemy się rolą organizacji pozarządowych w integrowaniu społeczności lokalnych, czy to w miastach czy na obszarach wiejskich. Będziemy dyskutować czy organizacje są zakorzenione w społeczności, czy integrują, animują i angażują mieszkańców i czy wpływają na zrównoważony rozwój swoich małych ojczyzn. Pomogą nam w tym wystąpienia przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i organizacji pozarządowych. Ciekawym wątkiem będzie rola Lokalnych Grup Działania, które są trójsektorowymi partnerstwami, opartymi o przewidywalne środki finansowe i mającymi duży, realny wpływ na rozwój lokalny. Kanwą dyskusji będą wyniki badania Stowarzyszenia ESWIP w zakresie integracji społecznej w naszym województwie. Szczegóły w załączonym programie.

Zapraszamy do dyskusji.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 13 września br. pod adres mailowy sekretariatu Rady: ropwwm@gmail.com.

mat._dot._seminarium_-_zintegrowane_społ._lok.pdf
459 Bajty
program_seminarium_14.09.2017.pdf
171 Bajty