Godni Naśladowania po raz czternasty!

Godni Naśladowania po raz czternasty!

Ogłoszono czternastą edycję Konkursu Godni Naśladowania! Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Marka Gustawa Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Realizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żywności, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Stowarzyszeniem ESWIP i Fundacją Borussia.

Konkurs zawiera dziewięć Kategorii:
Kategoria I     Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II    Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III   Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV   Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V    Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
Kategoria VI   Animator Społeczny Godny Naśladowania
Kategoria VII  Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
Kategoria IX   Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania


Zapraszamy do składania zgłoszeń do 28 kwietnia 2017, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie każdej Kategorii (do pobrania poniżej).


Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 14 czerwca 2017 w Zamku Olsztyńskim.


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

0

0

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.