By przekazać 1% na rzecz elbląskiej organizacji pożytku publicznego, należy w formularzu PIT składanym do Urzędu Skarbowego podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) wg. poniższego wzoru.

 

Elbląskie OPP, na które można wpłacić 1%:

ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 0000001304
STOWARZYSZENIE KULTURALNE „VIVA ART” W ELBLĄGU 0000004316
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI „CANTATA” W ELBLĄGU 0000011703
ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0000014250
ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE  0000015075
FUNDACJA „ZDROWE SERCE” 0000026251
STOWARZYSZENIE JACHTKLUB ELBLĄG  0000027803
FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA    0000027830
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK W ELBLĄGU 0000029561
LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W ELBLĄGU 0000029577
STOWARZYSZENIE „JANTAR” 0000030520
ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 0000031769
FUNDACJA ELBLĄG – FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO 0000033301
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY 0000039008
STOWARZYSZENIE „SERCE ZA UŚMIECH” PRZY ELBLĄSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ELBLĄGU  0000050757
REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W ELBLĄGU 0000056474
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 0000060843
OTOZ „ANIMALS” SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ELBLĄGU 0000069730
WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ- ZKS OLIMPIA ELBLĄG 0000086043
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ W ELBLĄGU 0000091325
BANK ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU 0000106109
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA LAZARUS 0000124190
KIWANIS INTERNATIONAL – KLUB ELBLĄG 0000140654
„TEEN CHALLENGE” CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA ODDZIAŁ W ELBLĄGU 0000152376
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W ELBLĄGU 0000154454
STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU 0000170358
LUDOWY KLUB SPORTOWY „MLEXER” 0000170644
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W ELBLĄGU 0000178814
STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE „BETANIA” W ELBLĄGU-STAGNIEWIE 0000194992
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU 0000215256
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ELBLĄGU 0000218552
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY W ELBLĄGU 0000225587
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 0000232444
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO  0000246821
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JAR” 0000247123
STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 0000251035
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNIEJSI" 0000252994
UNIWERSYTET III WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ELBLĄGU 0000266642
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA, HUFIEC ELBLĄG 0000271499
„CARITAS” DIECEZJI ELBLĄSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 0000271874
MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „CONCORDIA” 0000278728
STOWARZYSZENIE "BROADWAY" 0000282693
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE, ICH RODZINOM I OPIEKUNOM „PRO-FAMILIA” 0000290314
STOWARZYSZENIE „RADOŚĆ SERCA” W ELBLĄGU 0000389877
STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” 0000416717
STOWARZYSZENIE "DOTKNIJ TĘCZY" 0000426221

 

Listę można równiez pobrać poniżej.

OPP_Elblag1.pdf
197 Bajty