Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin

dodano 28.06.2016 13:45

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej wraz ze stowarzyszeniem SZANSA  informuje, że od 18 maja 2016 realizuje wspólny projekt pn. „Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin” w ramach zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2016.  W związku z realizacją w/w działań zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia do Elbląskiego Centrum Mediacji przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 w godzinach od 10.00 do 18.00 lub do stowarzyszenia SZANSA przy ul. Żeromskiego 22  w godzinach od 10.00 do 16.00.

Projekt finansowany jest przez Prezydenta Miasta Elbląg ze środków Urzędu Miasta Elbląg


logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.