W jakiej formie powinno odbywać się Forum Inicjatyw Pozarządowychlogotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.