Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło trzecią edycję kampanii „Milion Dla Elbląga”. Według corocznych danych, co najmniej jeden milion złotych z jednoprocentowych kwot przekazywany jest organizacjom spoza naszego miasta. Celem akcji jest zachęcenie elblążan, by 1% podatku dochodowego przekazywali na rzecz funkcjonujących w Elblągu organizacji pożytku publicznego, które realizują wiele inicjatyw na polu edukacji, kultury, sportu, integracji, opieki paliatywnej i pomocy najbardziej potrzebującym.

Choć milion złotych to kwota bardzo duża, do tego, by pozostała w Elblągu, potrzeba bardzo niewiele: wystarczy w formularzu PIT wskazać, jedną z wymienionych w dostępnym do pobrania poniżej wykazie, elbląską organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% swojego podatku. Wszelkie aktualności dotyczące kampanii „Milion Dla Elbląga” będą zamieszczane na facebookowym fanpage’u pod adresem: https://www.facebook.com/MilionDlaElblaga 

 

Elbląskie Organizacje Pożytku Publicznego, na które można wpłacić 1%:


Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej    0000001304
Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art” W Elblągu    0000004316
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Cantata” W Elblągu    0000011703
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych    0000014250
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne     0000015075
Fundacja „Zdrowe Serce”    0000026251
Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg     0000027803
Fundacja Świętego Brata Alberta    0000027830
Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek    0000029561
Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy W Elblągu    0000029577
Stowarzyszenie „Jantar”    0000030520
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe    0000031769
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej    0000032443
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego    0000033301
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty    0000039008
Stowarzyszenie „Serce Za Uśmiech” przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią Sp ZOZ w Elblągu     0000050757
Regionalne Centrum Wolontariatu W Elblągu    0000056474
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi    0000060843
OTOZ „Animals” Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu    0000069730
Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Oddział w Elblągu    0000091325
Bank Żywności w Elblągu    0000106109
Aeroklub Polski – Aeroklub Elbląski    0000122672
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS    0000124190
Kiwanis International – Klub Elbląg    0000140654
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Elblągu    0000154454
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu    0000170358
Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”    0000170644
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne W Elblągu    0000178814
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Betania” w Elblągu-Stagniewie    0000194992
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu    0000215256
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu    0000218552
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Elblągu    0000225587
Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego     0000246821
Uczniowski Klub Sportowy „Jar”    0000247123
Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania    0000251035
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi"    0000252994
Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu    0000266642
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Elbląg    0000271499
„Caritas” Diecezji Elbląskiej Organizacja Pożytku Publicznego    0000271874
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”    0000278728
Stowarzyszenie "Broadway"    0000282693
Elbląskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie, Ich Rodzinom i Opiekunom „Pro-Familia”    0000290314
Stowarzyszenie „Radość Serca” w Elblągu    0000389877
Stowarzyszenie "Dotknij Tęczy"    000042622

 

OPP_Elblag3.pdf
196 Bajty