Partnerstwo Rozwoju Społecznego Elbląga

Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego Elbląga oficjalnie powołano 30 czerwca 2015. Członkami - założycielami Partnerstwa jest 31 podmiotów (są to instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz firmy) z Elbląga lub działające na rzecz mieszkańców Elbląga.

Misją Partnerstwa rozwoju społecznego jest podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, przedsiębiorczości oraz wspieranie pomysłów rozwojowych mieszkańców Elbląga. Partnerstwo jest otwartą płaszczyzną wymiany informacji, doświadczeń, planowania i realizacji wspólnych działań z wykorzystaniem zasobów partnerów oraz narzędziem do rozwoju każdego z nich.

W lipcu 2015 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa, podczas którego wybrano jego Zarząd w składzie: Maciej Bielawski (Przewodniczący), Bartosz Babraj (Wiceprzewodniczący), Beata Kulesza, Krzysztof Grablewski, Paweł Kulasiewicz. Powołano również Zespoły Tematyczne (Edukacja, Rynek pracy i przedsiębiorczość, Włącznie społeczne), które rozpoczęły prace nad powołaniem Zespołów Projektowych i przygotowaniem wniosków do różnych konkursów grantowych.

 

 

 


Załączone pliki:PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.