Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu świadczy bezpłatnie usługi na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z Elbląga i terenu powiatu elbląskiego.
W Centrum można skorzystać m.in. z:
  • porad pierwszego kontaktu
  • porad specjalistycznych (m.in. z zakresu zakładania stowarzyszeń, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzenia organizacji, księgowości i sprawozdawczości w organizacji, przygotowywania/konsultacji oferty dofinansowania działań)
  • oferty szkoleniowej i spotkań informacyjnych, dostosowanych do zgłaszanych potrzeb (dotychczas m.in. budowanie relacji w zespole, tworzenie projektów, angażowanie ludzi do działania, diagnozowanie potrzeb i planowanie działań organizacji, ewaluacja działań, podstawy rachunkowości w organizacjach pozarządowych, sprawozdawczość w organizacji oraz z otrzymywanych dotacji)
  • miejsca na spotkania dla organizacji i grup nieformalnych
  • biblioteczki zawierającej publikacje III sektora
  • sprzętu biurowego - drukarki, kserokopiarki, skanera (organizacje, które nie dysponują własnym zapleczem technicznym)
  • adresu do korespondencji


Zainteresowanych skorzystaniem ze świadczonej oferty (przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, wolontariuszy oraz osoby pragnące współpracować z podmiotami trzeciego sektora z terenu Elbląga), zapraszamy do kontaktowania się z biurem Centrum.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu jest zadaniem publicznym realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP, współfinansowanym ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 

zapraszamy

Zespół

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Związku Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

e-mail: cop@eswip.pl

tel.: 55 649 12 93

 

 


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.