Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny Senior”
W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej prowadzi Klub Seniora. Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki przy ul. Zamkowej 17.


Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.