MOPS Elbląg przedstawia do konsultacji Elbląski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018–2020 wraz z harmonogramem realizacji zadań. Uwagi można zgłaszać do 8 grudnia 2017.

Konsultacje są prowadzone na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXI / 731 / 2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu prowadzenia konsultacji z elbląskimi organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do Programu należy zgłaszać poprzez załączony formularz drogą elektroniczną na adres magdalena.falkowska@mops.elblag.pl do dnia 8 grudnia 2017.

Elbląski_Program_2018_-_2020.doc
217 Bajty
Harmonogram_realizacji_zadań_2018-2020.doc
246 Bajty
formularz_konsultacyjny.doc
62 Bajty