Po raz pierwszy w długoletniej historii harcerstwa w Elblągu nie został wybrany nowy zarząd. Od ostatniego zjazdu, który odbył się w sobotę 18 listopada 2017, nadzór sprawuje Pełnomocnik Komendanta Chorągwi, którym został instruktor z Elbląga. Dotychczasowi przedstawiciele władz elbląskiego hufca złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w połowie kadencji. Ze względu na brak kandydatów nie powołano nowych władz. "Bieżąca działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich nie ulegnie zmianie" - zapewniają instruktorzy hufca.

W sobotę (18 listopada 2017 r.) w Kamieniczkach Elbląskich na Starym Mieście odbył się Zjazd Hufca Elbląg ZHP. Raz na dwa lata zwołuje się Zjazd Sprawozdawczy, podczas którego Komenda Hufca oraz Komisja Rewizyjna przedstawiają sprawozdanie ze swojej działalności. Komendantka Hufca przedstawiła instruktorom i drużynowym jak wygląda bieżąca sytuacja w Hufcu. Omówiona została działalność hufca w latach 2015–2017, po której wywiązała się dyskusja, ukazująca jakie potrzeby i problemy istnieją w elbląskim środowisku harcerskim. Poruszano kwestie kształcenia kadry, współpracy z lokalną społecznością i instytucjami oraz codzienności harcerstwa w mieście.

W tym samym dniu zwołano również Zjazd Nadzwyczajny, który był skutkiem złożenia rezygnacji przez władze Hufca Elbląg. Podczas zjazdu nie udało się wyłonić kandydata na funkcję komendanta. Skutkiem tej sytuacji jest powołanie dla Hufca Elbląg ZHP Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w osobie hm. Rafała Jurczyka, na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Nadrzędnym zadaniem pełnomocnika jest poszukanie potencjalnego kandydata na komendanta i zwołanie kolejnego Zjazdu Nadzwyczajnego. Pilnuje on również, aby bieżąca działalność hufca, a dokładniej jego jednostek, przebiegała bez zakłóceń. "Dołożymy wszelkich starań, aby zuchy i harcerze, nie odczuli zaistniałej sytuacji" - deklarują pełnomocnik wraz z instruktorami. "Ten trudny czas będzie wypełniony służbą i pracą na rzecz harcerstwa na terenie Elbląga. Będzie to też czas na wzmocnienie współpracy pomiędzy harcerzami, a rodzicami i instytucjami w mieście. Pokażemy, że pomimo niezwyczajnej sytuacji, życie harcerskie toczy się dalej" - dodają.

 

Alicja Wyszyńska

Rzecznik Prasowy Hufca Elbląg ZHP