Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym inicjatywom edukacyjnym w Elblągu w 2018 roku. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17.

Spotkanie będzie okazją do wymiany informacji o planowanych i realizowanych zadaniach oraz określenia zakresu współpracy przy tych przedsięwzięciach – również inicjatywach w obszarze edukacji nieformalnej – adresowanych do młodzieży szkolnej i dorosłych. Kolejnym tematem będzie kwestia udostępniania zasobów lokalowych szkół na działalność organizacji pozarządowych oraz finansowanie i zlecanie zadań.


Udział w spotkaniu wezmą pani Jolanta Leśniewska, Kierownik Referatu Edukacji oraz pan Maciej Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu adresowane jest przede wszystkim do instytucji, organizacji i grup nieformalnych realizujących działania edukacyjne.


Uczestnictwo proszę potwierdzać telefonicznie 55 235 33 88 lub na mailowo adres: r.narnicki@eswip.pl. Po więcej informacji dot. spotkania również odsyłamy do Rafała:)