Prezydent Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga za 2017 r. Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Elbląga wraz z uzasadnieniem można składać do 30 listopada 2017 r. Nagroda Prezydenta Elbląga przyznawana jest osobom lub instytucjom za szczególne dokonania oraz wkład w rozwój miasta w mijającym roku kalendarzowym, w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna oraz sport i turystyka.

Laureaci Nagrody Prezydenta wybierani są na podstawie wniosków, które mogą zgłaszać organizacje społeczne, organizacje polityczne, instytucje i zakłady pracy, radni Rady Miejskiej oraz departamenty Urzędu Miejskiego w Elblągu.


Wypełnione dokumenty przyjmowane są w wersji papierowej w sekretariacie Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz w wersji elektronicznej w formacie do edycji pod adresem mailowym: dpik@umelblag.pl.
Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody Prezydenta Elbląga dostępne są  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą elektroniczną pod adresem: dpik@umelblag.pl.

 

Joanna Urbaniak
Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga

 

inf. nadesłana