Spotkanie doradcze dla stowarzyszeń zwykłych

Spotkanie doradcze dla stowarzyszeń zwykłych

Być albo nie być dla stowarzyszeń zwykłych, czyli o skutkach nowelizacji prawa o stowarzyszeniach. Zapraszamy na spotkanie doradcze organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dla kogo ?

W spotkaniu mogą wziąć udział członkowie elbląskich stowarzyszeń zwykłych.

Termin i miejsce:

13 listopada 2017, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 (sala nr 19).

Czas trwania:

Godzina 16:00-18:00.

Zakres tematyczny:

W trakcie doradztwa uczestnicy dowiedzą się:

  • czy trzeba i jakie są skutki wpisu lub jego barku do nowego rejestru stowarzyszeń,
  • procedura wpisu do nowego rejestru,
  • aktualizacja regulaminów w kontekście nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach (do kiedy i co należy zweryfikować w regulaminach lub statutach stowarzyszeń),
  • co jeszcze zmieniła ustawa o stowarzyszeniach i ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (czyli głównie o źródłach majątku dla stowarzyszeń zwykłych; ułomna osobowość prawna i wielka zmiana dla możliwości działań stowarzyszeń zwykłych…),
  • odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia

Doradca:

Doradztwo przeprowadzi Beata Wachniewska-Mazurek trenerka, lider obszaru programowego Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego, doradca organizacji pozarządowych Centrum Organizacji Pozarządowych oraz doradca specjalistyczny Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu; Współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek komisji oceny ofert w Urzędzie Miejskim w Elblągu (ze strony pozarządowej).

Jak się zgłosić:

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy do 5 listopada 2017 o wysłanie na e-mail: p.roclawska@eswip.pl następujących informacji:

  • Imię i Nazwisko,
  • Nazwę Organizacji,
  • Numer telefonu,
  • Funkcję pełnioną w organizacji,
  • Czy są pytania, które chciałby Pan\Pani zadać doradcy podczas spotkania.

PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

1

0

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.