Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym współpracy Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu z organizacjami pozarządowymi. Wydarzenie odbędzie się w piątek 20 października 2017 o godz. 12:00 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17.

Trwa konsultacja projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania założeń programu odnośnie zadań zlecanych przez Referat Zdrowia i Spraw Społecznych elbląskim stowarzyszeniom i fundacjom.


Udział w spotkaniu wezmą pani Monika Kurpanik, p.o. Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych oraz pan Maciej Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych.


Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych realizujących oraz planujących realizację zadań zlecanych przez Referat Zdrowia i Spraw Społecznych.


Wszystkie elbląskie stowarzyszenia i fundacje mają możliwość skonsultować projekt programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przesłać swoje uwagi do 20 października br. Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie internetowej COP.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: r.narnicki@eswip.pl.