Wsparcie mieszkańca

1. Karta Dużej Rodziny

http://www.elblag.eu/index.php/karta-duej-rodziny

 

2. Elbląska Karta Seniora

http://www.elblag.eu/index.php/karta-seniora

 

3. Miejski Rzecznik Konsumentów

http://www.elblag.eu/index.php/miejski-rzecznik-konsumentow

 

4. Komunikacja  w Elblągu

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu
Polskie Koleje Państwowe

Rozkłady Jazdy

5. Telefony

URZĘDY I INSTYTUCJE:

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239-30-00
fax: + 48 55 239-33-30
www.umelblag.pl
umelblag@umelblag.pl


Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85  82-300 Elbląg
tel.: 55 234-18-84; 236-12-52
www.gminaelblag.pl
wojt@gminaelblag.pl


Izba Skarbowa w Olsztynie
Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
Plac Jagiellończyka 5  82 - 300 Elbląg
tel.: 55 611-34-50
fax: 55 234-95-31
ozis@wm.mofnet.gov.pl


Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Mickiewicza 43  82-300 Elbląg
tel.: 55 611-56-00
fax: 55 611-57-43
www.uselblag.pl


Sąd Okręgowy w Elblągu
Pl. Konstytucji 1 82-300 Elbląg
tel.: 55 611-22-00
fax: 55 611-22-15
www.elblag.so.gov.pl
soelblag@elblag.com.pl


Komenda Miejska Policji w Elblągu
ul. Tysiąclecia 3  82-300 Elbląg
Policja: 997
Dyżurny: 55 230-15-55
Infolinia: 0 800-39-22-18
Tel. zaufania: 55 234-72-12
Recepcja 55 230-15-57
www.elblag.policja.gov.pl
policja@elblag.policja.gov.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Elblągu

ul. Teatralna 4  82-300 Elbląg
tel.   22 560 16 00 – Centrum Obsługi Telefonicznej
tel.:  55 641 92 00
fax:  55 641 92 14
www.zus.pl
www.pue.zus.pl

 

TELEFONY ALARMOWE:

Akcja Zima - punkt informacyjno-dyspozycyjny
MPO Sp. z o.o. ul. Orla 2, 82-300 Elbląg
tel. 882-128-656
tel. 55 232 42 57 wew. 47/wew. 39

Pogotowie ratunkowe
tel.: 999

Pogotowie policyjne
tel.: 997

Dyżury policyjnej infolinii
tel.: 0 800-39-22-18
Darmowe połączonie z konsultantami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policyjny telefon zaufania
tel.: 55 234 72 12

Straż pożarna
tel.: 998

Straż miejska
tel.: 986

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 55 239-30-40
tel. 55 239-30-41
fax. 55 239-30-44

Pogotowie gazowe
tel.: 992

Pogotowie ciepłownicze
tel.: 993

Pogotowie energetyczne
tel.: 991

Pogotowie wodociągów i kanalizacji
tel.: 994


ITAKA – Centrum Poszukiwania ludzi zaginionych
801 247 070

Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie
801 120 002

Pomarańczowa linia dla rodziców pijących nastolatków
22 654 40 41

Telefon antydepresyjny
22 654 40 41

Zielona linia AIDS
22 621 33 67
 
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146
tel.: 55 234-41-11

Izba Przyjęć: 055 239-57-11, 239-58-11
Szpitalny Oddział Ratunkowy: 055 239-57-15, 239-58-15
Portiernia: 55 239-56-00


110 Szpital Wojskowy z Przychodnią
ul. Komeńskiego 35
tel.: 55 239-44-44


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu, Centrum Chorób Wewnętrznych EL-VITA sp. z o.o
ul. Związku Jaszczurczego 22
tel.: 55 233-55-01


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 22
tel.: 55 230-41-97


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.