Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

dodano 29.06.2017 11:44

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
Caritas Diecezji Elbląskiej od 12 maja do 31 grudnia 2017r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, doradca ds. rodziny, familiolog, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.


logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.