Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do udziału w konkursie na wspomnienia pod hasłem „Moje uczestnictwo w życiu kulturalnym Elbląga”. Celem konkursu jest zachowanie obrazu przemian kulturalnych, sposobów spędzania wolnego czasu, preferencji mieszkańców naszego miasta od okresu powojennego do chwili obecnej. A także próba odpowiedzi na pytanie jakie działania instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, władz samorządowych w zakresie kultury na trwałe zapisały się w pamięci elblążan.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia biorąca czynny udział  w życiu kulturalnym miasta jako uczestnik - odbiorca, lub jako animator, pracownik instytucji kultury, działacz organizacji pozarządowej, wolontariusz , artysta. Praca może mieć też charakter wspomnień spisanych przez osobę trzecią, w tym niepełnoletnią. Termin nadsyłania prac  upływa 15 marca 2018 r.. Do prac mogą być też dołączone zdjęcia, filmy oraz inne pamiątki związane z opisywanymi zdarzeniami i  muszą być osadzone w czasie (jakiego okresu wspomnienia dotyczą). Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim i zapisana  w formie cyfrowej,  wcześniej niepublikowana w żadnej formie oraz nie może przekraczać objętości 30.000 znaków ze spacjami.


Wyniki konkursu poznamy do końca kwietnia 2018 roku. Nagrodzone, wyróżnione ale i szczególnie ważne dla naszego miasta prace zostaną wydane drukiem. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe; za trzy pierwsze miejsca (1500,00, 1000,0 i 500,00 zł) oraz trzy wyróżnienia po 250,00 zł każde.
Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie ETK oraz na stronie internetowej i Facebooku oraz do pobrania poniżej.  Zainteresowanych prosimy też o kontakt pod adresem e-mail: etkelblag@interia.pl.

Regulamin_konkursu_na_wspomnienia.pdf
381 Bajty