REOP: opinia dot. zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych

REOP: opinia dot. zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych na wniosek elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na posiedzeniu w październiku wyraziło swoje stanowisko ws. wykorzystania infrastruktury miasta na potrzeby realizacji zdań zabezpieczających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie od urodzenia aż do śmierci.

Sprawa dotyczy współpracy Stowarzyszenia z Gminą Miasto Elbląg dot. udostępnienie budynków pokoszarowych przy ul. Lotniczej na cele prowadzenia:

  • Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w trybie dziennym dla około 60 osób oraz w trybie całodobowym dla około 10 osób,
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • mieszkań treningowych,
  • przedsiębiorstwa społecznego, które w ramach aktywizacji zawodowej będzie obsługiwało gastronomicznie prowadzone placówki.

Opnię REOP przedstawiamy w załączniku.


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

0

0

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.