Jeżeli chcesz dowiedzieć się do czego zobowiązuje Cię umowa na realizację zadania publicznego, jak dokumentować, rozliczać oraz sporządzać sprawozdania przyjdź do Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu na darmowe szkolenie!

Temat szkolenia: 

Realizacja i rozliczanie projektów.

Dla kogo ? Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie elbląskich organizacji pozarządowych oraz osoby planujące założenie stowarzyszenie czy fundacji, w grupach od 12-18 osób.

Termin i miejsce:

18 listopada 2017, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 (sala nr 19).

Czas trwania szkolenia:

Godzina 9:00-16:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowej wraz z ćwiczeniami (np. wykładów, dyskusji itp.)

Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

Trener:

Szkolenie przeprowadzi Beata Wachniewska-Mazurek trenerka, lider obszaru programowego Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego, doradca organizacji pozarządowych Centrum Organizacji Pozarządowych oraz doradca specjalistyczny Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu; Współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek komisji oceny ofert w Urzędzie miejskim w Elblągu (ze strony pozarządowej).

Program szkoleniowy:

Godziny

Temat

09.00-10.30

  • Otwarcie szkolenia
  • Oferta i umowa na realizację zadania publicznego
  • Obowiązki realizatora projektu
  • Realizacja projektu:

- sposób dokumentowania wydatków

- dokumentowanie realizacji działań (rodzaje dokumentów, sposoby potwierdzenia realizacji działań)

- dokumentowanie osiągniecia celu oraz wskaźników

- dokumentowanie wkładu: rzeczowego, osobowego oraz finansowego

- wprowadzanie zmian w projekcie: zmiany w budżecie a zmiany w ofercie

- personel: zatrudnianie i rozliczanie wynagrodzeń oraz wolontariuszy; koszty delegacji i podróży a rodzaje umów;

  • Narzędzie koordynatora: monitorowanie postępów (działań i wskaźników)

10.30-10.45

Przerwa kawowa

10.45- 12.15

  • Realizacja projektu:

- wydatkowanie środków z dotacji oraz  środków z wkładu finansowego’;

- wydatkowanie środków na realizację zadania (terminy, sposoby ponoszenia wydatków, opis dokumentów księgowych itp.)

  • Narzędzie koordynatora: monitorowanie budżetu

12.15-12.30

Przerwa kawowa

12.30-15.30

  • Sprawozdawczość oraz obowiązki realizatora:

- informacja i promocja  dotycząca zadań publicznych

- informacja publiczna i obowiązki realizatorów zadań publicznych

- przetwarzanie danych osobowych w organizacji realizującej zadanie publiczne

- promocja i upublicznianie wizerunku a wymogi wobec realizatora zadania

- nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania oraz załączniki

  • Narzędzie koordynatora:  sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

15.30-16.00

Podsumowanie i zakończenie

Tryb zgłoszeń:

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy do 10 listopada 2017 o wysłanie na e-mail: p.roclawska@eswip.pl następujących informacji: