Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt. BARWY WOLONTARIATU.


Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.


Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20 listopada 2017 r.Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów konkursu.

Zgłoszenia nadsyłamy na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,
e-mail:  wolontariat@centrumelblag.pl lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej.

 


Laura Mickiewicz
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

 

informacja nadesłana

Formularz_zgłoszeniowy_Barwy_Wolontariatu_2015.rtf
44 Bajty
Regulamin_Barwy_Wolontariatu_20172.doc
56 Bajty