Jesień w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej będzie obfitować w szereg działań edukacyjnych. Jednym z najbliższych będzie bezpłatne, dwudniowe szkolenie "PR i marketing internetowy", które odbędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w grupach od 12-18 osób.
Metody szkoleniowe:Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, dyskusji oraz pracy w grupach. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.
Zakres tematyczny: W trakcie szkolenia uczestnicy m.in. dowiedzą się:

Trener: Szkolenie przeprowadzi Marek Wojciechowski. Partner zarządzający w firmie Mcloren&Weiss Censulting. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność: socjologia marketingu i reklamy) oraz Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia wpływu społecznego i relacji).

Zgłoszenia udziału w skzoleniu przyjmowane są do piątku 13 października 2017 do godz. 16:00, tel.: 55 235 33 88, e-mail: p.roclawska@eswip.pl.

Szkolenie odbywać się będzie w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.