Skład Rady Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Skład Rady:
Arkadiusz Jachimowicz - Przewodniczący (Stowarzyszenie ESWIP)
Edward Łebkowski  - Wiceprzewodniczący (Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi")
Adrian Płączyński - Sekretarz (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu)
Teresa Bocheńska (Bank Żywności w Elblągu)
Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)
Mateusz Szmurło (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg)
Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START)


Poprzedni członkowie REOP:
1. Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP)
2. Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego)
3. Włodzimierz Ludwikowski (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Denar)
4. Mirosław Kreczman (Uczniowski Klub Sportowy Pirat)
5. Marian Peters (Elbląski Komitet Obywatelski)
6. Olaf Baranowiski (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
7. Hanna Chmiel (Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek)
8. Sylwia Elżbieta Domżalska (Uczniowski Klub Pływacki Jedynka)
9. Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski)
10. Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg)
11. Ewelina Dżugan (Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Elblągu)
12. Teresa Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne)
13. Paweł Kulasiewicz  (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
14. Edward Łebkowski (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu)
15. Grzegorz Nowaczyk (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze DENAR)
16. Anna Garbarska-Werner (Regionalne Centrum Wolontariatu)
17. Elżbieta Szczesiul-Cieślak (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
18. Marian Peters (Stowarzyszenie im. Rodziny Nalazków)
19. Barbara Dorniak (Liga Kobiet Polskich)
20. Halina Kalinowska (Liga Kobiet Polskich)
21. Adam Krause (Związek Harcerstwa Polskiego)
22. Adrian Greczycho (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
23. Wojciech Ławrynowicz (Stowarzyszenie Miłośników Truso)
24. Jolanta Wołodźko (Stowarzyszenie "Elbląska Starówka")
25. Urszula Kocięcka (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu)
26. Jerzy Jedynak (Stowarzyszenie Taneczne "Jantar")
27. Teresa Bocheńska (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
28. Danuta Hejnowska (Fundacja "Pro Scholam")
29. Jacek Wronkowski (Elbląski Klub Fantastyki "Fremen")
30. Beata Peplińska-Strehlau (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
31. Tomasz Woźny (Integracyjny Klub Sportowy ATAK)
32. Krystyna Konarczak (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
33. Krystyna Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
34. Danuta Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
35. Wanda Król (Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych im. Matki Teresy z Kalkuty)
36. Ewa Sprawka (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
37. Stefan Tuszer (Polski Związek Niewidomych)
38. Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
39. Waldemar Matejak
40. Marek Pruszak (Klub "Wspólnota Elbląska")
41. Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
42. Joanna Bełza (Sejmik Młodzieżowy)

 


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.