DLA KOGO RADA?
W Elblągu funkcjonuje blisko 300 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów). Tak duża grupa, działająca z poczucia misji angażowania się w życie społeczne miasta, w poprawę życia najsłabszych grup mieszkańców czy rozwijania pasji, potrzebuje swojej reprezentacji. Taką rolę pełni Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych.


KTO TWORZY RADĘ?
Rada powołana została 12 grudnia 1998 roku na plenarnej konferencji elbląskich organizacji pozarządowych. Konferencja ta jest ciałem nadrzędnym wobec Rady – zdaje jej tematy do pracy i rozlicz z ich realizacji. Rada działa na podstawie statutu, wybierania jej spośród liderów elbląskich organizacji na 3-letnie kadencje. Osoby te doskonale znają potrzeby i dużych, i małych organizacji, bo na co dzień działają w ich otoczeniu.


PO CO RADA?
Organizacje pozarządowe to ważne podmiot życia społecznego Elbląga. By mogły realizować swoją misję, potrzebują współpracy z samorządem i innymi partnerami życia społecznego. Jako liczący się partner, REOP ma swój udział m. in. Przy opiniowaniu projektów uchwał, ustaw i decyzji administracyjnych dotyczących trzeciego sektora, wypracowywaniu stanowisk, inicjowaniu publicznych dyskusji; czuwa także nas etyką pracy organizacji. Rada jest zatem rzecznikiem interesów elbląskiego sektora pozarządowego.


DZIAŁANIA RADY
Oprócz codziennej pracy polegającej na spotkaniach, konsultowaniu aktów prawa miejscowego, współpracy z samorządem itd., Rada co roku:
- organizuje Konferencję plenarną elbląskich organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem elbląskim – to okazja podsumowania 12 miesięcy zmagań, wskazania trudności, chwalenia się sukcesami, a także zbierania uwag do organizacji w sprawach ważnych dla ich funkcjonowania.
- przeprowadza Konkurs im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepsza inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych – dla wyróżnienia tych najprężniej działających w trzecim sektorze Elbląga, mających ciekawe pomysły i sprawna ich realizację. Wyłoniona dobra praktyka otrzymuje nagrodę finansową ufundowana przez Fundację Elbląg.
- współorganizuje Forum Inicjatyw Pozarządowych – by o działaniach organizacji mogło usłyszeć wielu, nawet „spoza branży”. Doroczne Forum tworzy miejsce do spotkań, ważnych rozmów i umożliwia wyjście organizacji z ofertą do mieszkańców Elbląga i okolic.